Megjelenés dátuma: 2019.08.28.

Casco biztosítások

Casco biztosításainkkal mindenki megtalálhatja a számára megfelelő szintű védelmet – melyhez számos ingyenes többletszolgáltatást is nyújtunk.

 

GROUPAMA CASCO BIZTOSÍTÁS ELŐNYEI

Groupama Biztosító ügyfélszolgálatán és üzletkötőinél köthető casco biztosítás esetén:

 

  
 • Egyedi igényekhez igazodó védelem
 • Gyors, szakszerű kárügyintézés
 • KGFB bónuszát figyelembe vesszük
 • Kedvezmény, ha kötelezőjét is nálunk köti meg
 • Családosoknak gyermek kedvezmény
 • Ingyenes Autó+ szolgáltatások
 • Kedvezmény, ha lakásbiztosítását is nálunk köti meg

Casco biztosítási csomagjaink az alapszintű védelemtől, a teljes körű casco biztosításig igény szerinti megoldásokat kínálnak, akár extra védelemmel és szolgáltatásokkal kiegészítve. Három – Bázis, Komfort, Prémium – csomagunk szolgáltatásait akár kombinálhatja is.  

 

GROUPAMA CASCO BIZTOSÍTÁS BÁZIS KOMFORT PRÉMIUM

BIZTOSÍTÁSI ESEMENYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

önrész 10% vagy 20%, de minimum 100 000 Ft

önrész 10% vagy 20%,
de minimum 50 000 Ft vagy 100 000 Ft, vagy 200 000 Ft

Lopás- és rabláskár

 

  

  

Totálkár

 

 

 

Részleges kár

 

 

 

Balesetbiztosítás

 

választható

 

Poggyászbiztosítás

 

választható

 

Asszisztencia szolgáltatás

 

választható

 

 

AUTO+ SZOLGÁLTATÁSOK

Ismerje meg Casco szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek nyújtott ingyenes többletszolgáltatásainkat!
 • HázHozAutó szolgáltatásunkkal az autó töréskára esetén teljes körű megoldással segítjük bajbajutott ügyfeleinket
 • SzélvédőExpressz szolgáltatásunkkal a szélvédő-, üvegkárok esetén nyújtunk segítséget.

 

Autóplusz logó

 

BÁZIS CASCO - az egyszerűsített Casco

Amennyiben olyan Casco terméket keres, amely alacsony díj mellett kedvező biztosítási feltételeket kínál kizárólag totálkárra és lopáskárra, az ideális megoldás: „Bázis” Casco csomagunk.

Mire terjed ki a „BÁZIS” CASCO biztosítás?

Fizikai károsodás esetén a jármű totálkárnak minősülő sérülése, rongálódása, lopás- és rabláskár.

Milyen szolgáltatásokat nyújt?

A jármű pótlási költségének térítése totálkárnak minősülő fizikai károsodás, valamint lopás és rablás esetén. A jármű a káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értéke, de legfeljebb a magyarországi Eurotax katalógus, vagy az Eurotax ETAX járműértékelő programja alapján számított érték. Amennyiben a biztosító a maradványt (roncsot) nem vette át, a megállapított kárösszegből levonja a maradvány (roncs) értékét. Totálkár az olyan mértékű fizikai károsodás, amelynél a jármű helyreállítása nem gazdaságos, a károsodott jármű helyreállítási költsége meghaladja a káridőponti érték 80%-át.

KOMFORT CASCO - a teljeskörű Casco

Amennyiben olyan Casco terméket keres, amely teljes körű biztosítási fedezetet nyújt autója káreseményeire, valamint fontos a kiemelkedő javítási szolgáltatás, kedvező biztosítási feltételek mellett, az ideális megoldás Önnek: „Komfort” Casco csomagunk.

KOMFORT CASCO - a teljeskörű Casco

 • A jármű totálkárnak minősülő sérülésére, rongálódására,
 • és a jármű részleges sérülésére, rongálódására,
 • továbbá lopás- és rabláskárra nyújt teljes körű fedezetet.

Milyen szolgáltatásokat nyújt?

 • A jármű pótlási költségeinek térítése,
 • Helyreállítási költségek térítése,
 • Egyéb szolgáltatások (pl. A biztosítási esemény következtében felmerült, indokolt szállítási, tárolási, őrzési költségek számlával igazolt összegének megtérítése.)

Nagyobb védelmet szeretne?

Komfort csomag választása esetén további három kiegészítő biztosítást választhat az alábbiak közül:

 • balesetbiztosítás

 • poggyászbiztosítás

 • 24 órás nemzetközi asszisztencia szolgáltatás a biztosítási feltételekben meghatározott országokban

PRÉMIUM CASCO – teljes körű Casco extrákkal

Képzeljen el egy casco biztosítást, amely – a biztosítási feltételekben meghatározott országokban - a nap 24 órájában azonnal segítségére siet a bajban. A „Prémium” Casco teljes körű biztosítási fedezetet nyújt autója lopás-, rablás- és töréskáraira, valamint extra szolgáltatásokat is tartalmaz. A „Prémium” Casco csomag a biztonságos és nyugodt utazás privilégiumát nyújtja Ön és utasai részére is.

Mire terjed ki a „PRÉMIUM” CASCO biztosítás?

 • A jármű totálkárnak minősülő és részleges sérülése, rongálódása
 • Lopás- és rabláskár
 • A jármű menetképtelensége (az első két pontban meghatározott biztosítási események vagy műszaki meghibásodás, üzemzavar miatt)
 • Baleset (amely a jármű vezetőjét és/vagy utasát a két első pontban meghatározott biztosítási események kapcsán éri, és amellyel okozati összefüggésben a balesetet követő 3 hónapon belül meghal, vagy legalább 50%-os maradandó egészségkárosodást szenved)
 • Poggyász fizikai károsodása, ellopása, elrablása (a jármű vezetőjének és/vagy utasának az erre a célra szolgáló helyen megfelelően elhelyezett, belföldön szállított, olyan személyi használatú vagyontárgyai vonatkozásában, amelyek nincsenek a járműbe beépítve)

Milyen szolgáltatásokat nyújt?

 • A jármű pótlási költségeinek térítése
 • Helyreállítási költségek térítése
 • Egyéb szolgáltatások (pl. a biztosítási esemény következtében felmerült, indokolt szállítási, tárolási, őrzési költségek számlával igazolt összegének megtérítése.)
 • Utasok balesetbiztosítása
 • Poggyászok biztosítása
 • 24 órás asszisztencia segélyszolgálat a biztosítási feltételekben meghatározott országokban

Mire terjed ki a balesetbiztosítás?

A baleset szolgáltatások vonatkozásában a biztosított személy az, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármű tulajdonosának jogszerű engedélye alapján a járművet vezeti, illetve akik egyidejűleg a biztosított személy által vezetett járműben utasként tartózkodnak, kivéve az autóstopposként utazó személyt.

„Prémium” Casco biztosításunk automatikusan tartalmazza utasai balesetbiztosítását. A biztosítás az alábbi káreseményekre terjed ki:

 

A biztosítottat a gépjármű fizikai károsodása, valamint lopása és rablása kapcsán érő baleset, mellyel összefüggésben a biztosított 3 hónapon belül meghal vagy legalább 50%-os maradandó egészségkárosodást szenved.

 

Szolgáltatások:

 • A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben bekövetkezett baleseti halál esetén a biztosítási összeg 2 millió Ft.
 • A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben bekövetkezett maradandó egészségkárosodás esetén, ha az egészségkárosodás mértéke eléri az 50%-ot, a biztosítási összeg 4 millió Ft-nak az egészségkárosodás mértékével arányos része. Az egészségkárosodás mértékének megállapítása a biztosítási feltételek alapján történik.

 

A biztosító a haláleseti biztosítási összeget a szerződésben megnevezett kedvezményezettnek, ennek hiányában a biztosított örökösének/örököseinek, a maradandó egészségkárosodás alapján járó szolgáltatás összegét a biztosítottnak fizeti meg.

Mire terjed ki a poggyászbiztosítás?

 • Poggyász fizikai károsodására, ellopására vagy elrablására. Biztosított vagyontárgyak a jármű vezetőjének és/vagy utasának az erre a célra szolgáló helyen megfelelően elhelyezett, belföldön szállított, olyan személyi használatú vagyontárgyai vonatkozásában, amelyek nincsenek a járműbe beépítve.

Szolgáltatások:

 • A biztosító a biztosítási feltételekben együttesen 50 000 Ft / biztosítási esemény összegben meghatározott értékhatáron belül (limit) megtéríti a járműben belföldön szállított és a biztosítási esemény következtében fizikailag károsodott, vagy ellopott, elrabolt, biztosított vagyontárgyak helyreállítási, vagy pótlási költségét.

A külföldön bekövetkezett poggyász-kárra, továbbá a biztosított járműben díj ellenében szállított vagyontárgyak, illetve személyek vagyontárgyainak károsodására a biztosítás nem terjed ki.

Éjjel-nappal hívható segítségnyújtás

„Prémium” Casco biztosításunk éjjel - nappal hívható, külföldi segítségnyújtási szolgáltatást is tartalmaz ügyfeleink részére. Ennek keretében útja során a felmerült nehézségek esetén professzionális segítségnyújtásban részesítjük. A nap 24 órájában a biztosítási feltételekben meghatározott országokban állunk az Ön rendelkezésére, partnerünk, az Europ Assistance Magyarország Kft. asszisztencia hálózatán keresztül!

Megszervezzük és biztosítjuk járműve:

 • Helyszíni javítását
 • Autómentővel való szállítását
 • Gépjárműve tárolását

Gondoskodunk:

 • úti céljához történő továbbutazásáról,
 • visszautazásról a megjavított járműért,
 • bérgépjármű igénybevételéről,
 • éjszakai szállásról.

Éjjel-nappal hívható segítség

A jármű biztosítási eseménynek minősülő menetképtelensége esetén a biztosító az általa megbízott Europ Assistance Magyarország Kft. országos és nemzetközi segítségnyújtási hálózatának közreműködésével nyújtja szolgáltatásait.
Segítségért hívja belföldről és külföldről a nap 24 órájában elérhető Asszisztenciavonalunkat:
+36 1 458 4428

Szolgáltatások

Biztosítótársaságunk asszisztencia partnerünk közreműködésével megszervezi az igényelt szolgáltatás nyújtását, továbbá a biztosítási feltételekben együttesen 85 000 Ft/év összegben meghatározott értékhatáron belül (összevont limit) fedezi azok költségeit, amelyek a következők:
 • Helyszíni javítás esetén a segélyautó egyszeri kiszállási díja és a helyszíni javítás költsége, a javításhoz felhasznált alkatrészek költsége nélkül.
 • A helyszínen nem javítható jármű javítóműhelybe, vagy a biztosítottnak a kötvényben feltüntetett lakóhelyére történő autómentővel való szállítási költsége.
 • A szervizbe szállított, biztonságos éjszakai tárolást igénylő jármű tárolási költsége.
Az alábbi szolgáltatások akkor vehetők igénybe, ha a menetképtelen járművet a biztosítási esemény bekövetkezését követő 24 órán belül nem lehet menetképes állapotba hozni:
 • Utazás költsége: lakóhelyre visszautazás vagy úticélhoz történő továbbutazás, illetve visszautazás a megjavított járműért (Utazással kapcsolatos szolgáltatás esetén a belföldi, illetve külföldi II. osztályú vonatjegy vagy távolsági buszjegy és a helyi tömegközlekedési eszközökön felhasznált menetjegyek ára, továbbá a taxi szolgáltatás számlával igazolt költségét térítjük.)
 • Bérgépjármű igénybevételének költsége (A bérlet számlával igazolt költségét térítjük.)
 • Éjszakai szállás költsége (A szálloda vagy panzió számlával igazolt költségét térítjük.)

Az asszisztencia szolgáltatások nyújtásával felmerült, biztosítással fedezett költségeket a biztosító számolja el az asszisztencia szolgáltatóval.

Amennyiben a biztosítási esemény helyszínére (útszakaszra) vonatkozó helyszíni javítás, illetve autómentővel való szállítás szolgáltatási kizárólagossága miatt a biztosított személy nem veheti igénybe az asszisztencia szolgáltató által küldött szakember szolgáltatását, úgy a biztosító a számlával igazolt költséget a biztosítottnak téríti meg.

A szolgáltatási költségek biztosítással nem fedezett részét – a helyszíni javítás során beszerelt alkatrész árát, illetve a költségeknek az összevont limiteket meghaladó részét a biztosítottnak kell megfizetni, közvetlenül a szolgáltatás nyújtójának.

Az asszisztencia szolgáltatások vonatkozásában biztosított személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépjármű tulajdonosának jogszerű engedélye alapján a járművet vezeti, illetve akik egyidejűleg a biztosított személy által vezetett járműben utasként tartózkodnak, kivéve az autóstopposként utazó személyt.

További részletes tájékoztatásért, kérjük, olvassa el a szerződési feltételeket!

Különösen kedvező díjak

Kedvezményeinkkel különösen kedvező díjakkal kötheti meg casco biztosítását!

 

 • A Groupama Biztosítónál KGFB bónuszát is figyelembe vesszük,
 • sőt, ha hozzánk köti kötelezőjét, további díjkedvezményt adunk casco díjából,
 • Gyermekkedvezményt is nyújtunk, amennyiben van a családban 16 évesnél fiatalabb gyermek.

Casco szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére a biztosítás által nyújtott szolgáltatások mellé ingyenes többletszolgáltatásokat kínálunk. Országos szervízhálózatunk segítségével az AUTÓ+ szolgáltatáscsomag keretében

 • a HázHozAutó szolgáltatásunkkal az autó töréskára esetén teljes körű megoldással segítjük bajbajutott ügyfeleinket,
 • SzélvédőExpressz szolgáltatásunkkal pedig szélvédő-, üvegkárok esetén nyújtunk segítséget.

Autóplusz logó

HázHozAutó

TÖRÉSKÁROK ESETÉN INGYENES JAVÍTÓI PLUSZ SZOLGÁLTATÁSOK

HázHozAutó ingyenes javítói szolgáltatásunk keretében gépjármű-káresemény esetén teljes körű megoldást nyújtunk Önnek már az első pillanattól: kiemelt javító partnereinknél a javítástól a kárrendezésig átvállaljuk Ön helyett az ügyintézést, és ingyenesen csereautót biztosítunk Önnek a javítás idejére. Alább felsorolt szolgáltatásaink kizárólag kiemelt javítópartnereinknél vehetők igénybe. Kiemelt javítópartnereink listája megtekinthető ide kattintva.

 • Vegye igénybe javítói szolgáltatásunkat!
  A Groupama Biztosító lakossági CASCO szerződéssel rendelkező ügyfeleinek a gépjárműbiztosításukhoz kapcsolódóan ingyenes többletszolgáltatást nyújt, amely segít ügyfelünknek megőrizni a mobilitását, valamint gyorsabb és kényelmesebb javítást nyújt kár esetén. CASCO-val rendelkező ügyfeleink kiszolgálására kialakítottunk egy országos javítópartneri hálózatot, amelyhez már a kár bekövetkezte és bejelentése után azonnal irányítani tudjuk ügyfeleinket, így az első pillanattól segítséget nyújthatunk Önnek a javítástól a teljes körű kárrendezésig.

 

60 percen belül felvesszük önnel a kapcsolatot

 • 60 percen belül intézkedünk
  Káresemény esetén azonnal hívja központi TeleCenterünket, hogy az Önhöz legközelebbi javítópartnerünket ajánlhassuk! Javítópartnerünk ezt követően 60 percen belül felveszi Önnel a kapcsolatot és leegyezteti a javítás és a kapcsolódó szolgáltatások időpontját.

 

 

 • Hozzuk-visszük Ön helyett
  Javítópartnerünk a HázHozAutó szolgáltatás keretében az Ön által megadott címről a műhelyébe szállítja a sérült járművet, majd a javítást követően az Ön által megadott címre ki is szállítja a kijavított járművet.

 

 

 • Csereautó ingyen, a javítás alatt
  Javítópartnerünk a sérült jármű átvételekor a megadott címen ingyenes csereautót ad át Önnek a javítás idejére, majd a javító a javítást követően az ügyfél által megadott címen a kijavított jármű visszaszállításakor visszaveszi a csereautót.

 

 • A segítség gyorsan érkezik
  Javítópartnerünk 1 munkanapon belül biztosítja Önnek a csereautót és a javítás megkezdését, ha gépjárműve biztonságosan nem használható, és legfeljebb 5 munkanapon belül, amennyiben a sérülés jellege miatt a gépjármű biztonságosan használható.

 

 
 • Tiszta munka!
  Javítópartnerünk a kijavított járművet külső-belső takarítás után adja át ügyfeleinknek, amely a szolgáltatás része, így Önnek ez is ingyenesen jár.
 • Dupla garancia
  Javítópartnerünk a HázHozAutó szolgáltatás keretében az elvégzett javításra a vonatkozó kormányrendelet által előírt 6 hónap helyet 12 hónapos garanciát vállal!

 

 • Hívja TeleCenterünket!
  HázHozAutó és SzélvédőExpressz javítópartnereink hálózata országos lefedettséget biztosít, így az Ön közelében is elérhető. Amennyiben gépjárműve biztosítási esemény keretében megsérül, már a kár bekövetkezte után, az első pillanattól segítséget nyújthatunk Önnek, a megbízható javítástól a teljes körű kárrendezésig. Hívja a Groupama Biztosító központi TeleCenter számát és a kényelmes, megbízható és kedvezményes javítás nyugalmát nyújtjuk Önnek. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupama.hu

SzélvédőExpressz szolgáltatás

MOBIL SZÉLVÉDŐKÁR JAVÍTÓI SZOLGÁLTATÁS AKÁR ÖNRÉSZMENTESEN

 

Vegye igénybe mobil szélvédőkár javítói szolgáltatásunkat!

Ügyfeleink részére gyors, korrekt és kedvezményes, akár ingyenes üvegkár-javítási szolgáltatást nyújtunk. Csak hívja TeleCenterünket, +36 1 467 3500, és mi 5 munkanapon belül javítót küldünk az Ön által kért helyszínre. Mobilszerviz partnerünk a javítást 20-40 perc alatt, a cserét 2 óra alatt helyben végzi el. CASCO biztosítással rendelkező ügyfeleink a szolgáltatást 10% önrészkedvezménnyel vehetik igénybe, ami 10%-os önrész esetén azt jelenti, hogy a szolgáltatásért Önnek nem kell fizetnie.  

Ingyenes üvegkár-javítási szolgáltatás

 

 • 60 percen belül intézkedünk!
  Káresemény esetén azonnal hívja központi TeleCenterünket: +36 1 467 3500. Javítópartnerünk a szolgáltatás igénylését követően 60 percen belül felveszi Önnel a kapcsolatot és leegyezteti a javítás és a szükséges szolgáltatások időpontját.

 

 • Mobil szolgáltatás!
  Javítópartnerünk a SzélvédőExpressz szolgáltatás keretében a leegyeztetett időpontban az Ön által megadott címen végzi el a javítást.

 

 • A segítség gyorsan érkezik!
  Mobilszerviz partnerünk 5 munkanapon belül biztosítja a javítás megkezdését. A javítást kb. 20-40 perc alatt, a cserét kb. 2 óra alatt helyben végzi el.

 

 • Élettartam garancia
  Javítópartnerünk a SzélvédőExpressz szolgáltatás keretében az elvégzett javításra örök garanciát vállal: ha a javításból, vagy a cseréből bármi probléma adódik, partnerünk ingyenesen orvosolja azt! Ha ügyfelünk nem elégedett a javítással, kérésére partnerünk a szélvédőt kicseréli, mely esetben a javításért díjat nem számol fel.

 

 • Önrészkedvezmény!
  A SzélvédőExpressz szolgáltatást igénybevevő ügyfeleink részére szélvédőcsere esetén 10%-os önrész kedvezményt biztosítunk, vagyis ha ügyfelünk 10%-os önrésszel rendelkezik, akkor a javítás számára díjmentes, 20%-os önrész esetén pedig az önrész 50%-át átvállaljuk. A szélvédő javíttatásakor az önrész mértékétől függetlenül a javítás önrészmentes, tehát Önnek nem kell érte fizetnie

 

 • Hívja TeleCenterünket!
  SzélvédőExpressz javítópartnerünk országos lefedettséget biztosít, így az Ön közelében is elérhető. Amennyiben gépjárműve biztosítási esemény keretében szélvédő sérülést szenved, már a kár bekövetkezte után, az első pillanattól segítséget nyújthatunk Önnek, a megbízható javítástól a teljes körű kárrendezésig. Hívja a Groupama Biztosító központi TeleCenter számát és a kényelmes, megbízható és kedvezményes javítás nyugalmát nyújtjuk Önnek.

  TeleCenter: +36 1 467 3500
   

www.groupama.hu

A tájékoztató nem tartalmazza a szolgáltatással és a termékekkel kapcsolatos valamennyi információt és nem minősül ajánlattételnek. A HázHozAutó és a SzélvédőExpressz kárrendezési szolgáltatás a Groupama Biztosító lakossági casco biztosításainak meghatározott körére, és a Biztosító TeleCenterén bejelentett káresemények esetén, kizárólag a kijelölt javító partneri szolgáltatása igénybevétele esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a HázHozAutó szolgáltatás részletes feltételeinek megismeréséhez kérjük, olvassa el a szolgáltatás vonatkozó részletes szabályait, a részletes biztosítási feltételeket illetve ügyféltájékoztatókat, amelyek megtalálhatóak honlapunkon, TeleCenterünkben, és fiókjainkban. Az ügyfelek biztosítási panaszaikkal személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhatnak, telefonon keresztül ezt a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán, írásban a 1387 Budapest, Pf. 1049 levélcímen tehetik meg. A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. A Groupama Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Teljes körű tájékoztatás 
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.