Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Élet- és balesetbiztosítási események bejelentése

A Groupama Biztosítónál mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban enyhíthessük Ügyfeleink kárait. Kárbejelentés személyesen gyorsan és egyszerűen.

Mi a teendő?

A halálesetet 8 napon belül be kell jelenteni társaságunknak, ami bármelyik ügyfélszolgálati irodában megtehető.

Igénybejelentéssel élhet:

 • kedvezményezett
 • biztosított örököse
 • és hivatalos meghatalmazottjaik.

Amennyiben a biztosítási összeg felvételére

 • a kedvezményezett jogosult, a biztosítási kötvénnyel és azonosító okmányával (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) igazolnia kell, hogy ő a kedvezményezettként megjelölt személy
 • az örökös jogosult, örökösi minőséget jogerős hagyatéki végzéssel igazolnia kell

A külföldi hatóság által kiállított iratokat fordítóirodával le kell fordíttatni és a hiteles másolatot, valamint az eredeti iratokat be kell nyújtani.

Mit kell vinni? - Szükséges iratok

 • Azonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya)
 • Biztosítási kötvényt (kötvénypótló levél, igazolvány).
 • Az utolsó díjfizetést igazoló okiratot (ez lehet díjnyugta, csekk, OTP kivonat stb.).
 • Amennyiben baleseti halál következett be, a haláleset tényét, idejét és okát igazoló okiratokat.
 • Minden más sérülés esetén az orvosi leletet, zárójelentést, a beavatkozás WHO kódját, hatósági bizonyítványt, határozatot, amely tartalmazza a baleset okát, körülményeit, valamint a pontos diagnózist és a bekövetkezett állapotváltozást.
 • Ha a baleset külföldön következett be, az előzőeken túl, annak körülményeiről a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását.
 • Hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozatot, vádiratot, ítéletet.
 • Valamint a biztosító által igényelt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges egyéb iratokat.
 • Munkahelyi, valamint munkahelyi úti baleset esetén társaságunk a balesetről felvett, a munkáltató által aláírt hivatalos jegyzőkönyv bemutatását is kéri.

Hasznos nyomtatványok

 

A biztosító által igényelt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges nyomtatványokat, azaz

 

 • a Szolgáltatási igénybejelentő nem baleseti halál esetére, valamint
 • a Szolgáltatási igénybejelentő baleseti halál esetére
elnevezésű nyomtatványokat megtalálja honlapunkon, a Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez című oldalon:
 

Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez

Mi a teendő?

A balesetet 8 napon belül be kell jelenteni társaságunknak, ami bármelyik ügyfélszolgálati irodában megtehető.

Igénybejelentéssel élhet:

 • kedvezményezett
 • biztosított
 • örökös
 • és hivatalos meghatalmazottjaik.

Amennyiben baleseti haláleset történt

 • és a haláleseti szolgáltatásra a biztosításon megjelölt kedvezményezett jogosult, a biztosítási kötvénnyel és azonosító okmányával (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) igazolnia kell, hogy ő a kedvezményezettként megjelölt személy
 • és a biztosítási összeg felvételére az örökös jogosult, jogerős hagyatéki végzéssel igazolnia kell az örökösi minőséget.

A külföldi hatóság által kiállított iratokat fordítóirodával le kell fordíttatni, és a hiteles másolatot, valamint az eredeti iratokat be kell nyújtani.

Mit kell vinni? - Szükséges iratok

 • Azonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya)
 • Biztosítási kötvényt (kötvénypótló levél, igazolvány).
 • Az utolsó díjfizetést igazoló okiratot (ez lehet díjnyugta, csekk, OTP kivonat stb.).
 • Amennyiben baleseti halál következett be, a haláleset tényét, idejét és okát igazoló okiratokat.
 • Minden más sérülés esetén az orvosi leletet, zárójelentést, a beavatkozás WHO kódját, hatósági bizonyítványt, határozatot, amely tartalmazza a baleset okát, körülményeit, valamint a pontos diagnózist és a bekövetkezett állapotváltozást.
 • Ha a baleset külföldön következett be, az előzőeken túl, annak körülményeiről a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását.
 • Hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozatot, vádiratot, ítéletet.
 • Valamint a biztosító által igényelt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges egyéb iratokat.
 • Munkahelyi, valamint munkahelyi úti baleset esetén társaságunk a balesetről felvett, a munkáltató által aláírt hivatalos jegyzőkönyv bemutatását is kéri.

Hasznos nyomtatványok

 

A biztosító által igényelt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges nyomtatványt, azaz a

 

 •  Baleseti eredetű kórházi ápolás, műtét, keresőképtelenség és rokkantság

elnevezésű Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt megtalálja honlapunkon, a Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez című oldalon:
 

Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez

Mi a teendő?

A betegséget 8 napon belül be kell jelenteni társaságunknak, ami bármelyik ügyfélszolgálati irodában megtehető.

Igénybejelentéssel élhet:

 • kedvezményezett
 • biztosított
 • örökös
 • és hivatalos meghatalmazottjaik.

Amennyiben a biztosítási összeg felvételére

 • a kedvezményezett jogosult, a biztosítási kötvénnyel és azonosító okmányával (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) igazolnia kell, hogy ő a kedvezményezettként megjelölt személy
 • az örökös jogosult, örökösi minőséget jogerős hagyatéki végzéssel igazolnia kell.

A külföldi hatóság által kiállított iratokat fordítóirodával le kell fordíttatni és a hiteles másolatot, valamint az eredeti iratokat be kell nyújtani.

Mit kell vinni? - Szükséges iratok

 • Azonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya)
 • Biztosítási kötvényt (kötvénypótló levél, igazolvány).
 • Az utolsó díjfizetést igazoló okiratot (ez lehet díjnyugta, csekk, OTP kivonat stb.).
 • Amennyiben baleseti halál következett be, a haláleset tényét, idejét és okát igazoló okiratokat.    

 

Amennyiben a szolgáltatás kórházi napi térítésre vagy műtéti támogatásra vonatkozik, akkor a kórházi ápolás, valamint a műtét tényét és okát igazoló következő iratokat kell beszerezni:    

 • kórházi zárójelentést.
 • orvosi leleteket.
 • műtét esetén a beavatkozás WHO kódját.

Amennyiben a szolgáltatás TB rokkantságra vonatkozik:

 • Az illetékes Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított a rokkantság tényét, mértékét és okát igazoló határozatot is.

Hasznos nyomtatványok

 

A biztosító által igényelt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges nyomtatványot, azaz a

 

 • Nem baleseti eredetű kórházi ápolás, műtét, keresőképtelenség, rokkantság
elnevezésű Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt megtalálja honlapunkon, a Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez című oldalon:
 

Hasznos dokumentumok életbiztosítási ügyintézéshez

Mit kell tenni?

Vizsgálni kell, hogy a bekövetkezett esemény a foglalkozással összefüggő (munkahelyi, munkahelyi úti) volt-e. Ha igen, akkor mellékelni kell a munkahelyi baleseti jegyzőkönyvet. Ha a kockázatviselés 24 órára szól és az esemény nem foglalkozással összefüggésben következett be, akkor erre nincs szükség.

Mit kell vinni? - Szükséges iratok

 • Keretszerződést.
 • Keretszerződés tagságát igazoló iratot. (A csoportos életbiztosításnál a szerződésben gyakran nincs nevesítve a biztosított, csupán a biztosítottak köre van megjelölve. Például XY Bank dolgozói vagy biztonsági őrei. Ebben az esetben igazolni kell, hogy az igénylő a biztosítottak körébe tartozik.)

Hasznos tanácsok

 • A gyors elbírálás érdekében kérjük, hogy a káreseménnyel kapcsolatos összes iratot minél gyorsabban juttassa el az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálati irodánkhoz.
 • Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, hívja fel a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáinkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Szolgáltatási Garancia

Garantáljuk,

hogy a megha­tározott lakossági lakás- és casco biztosítási károkat a jogosultság megállapításától számított 10 munkanapon belül lezárjuk.

További információ >>

Panaszok kezelése

A Groupama Biztosító

célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Ismerkedjen meg a Groupama Biztosító Panaszkezelési szabályzatával és a Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutatójával.

További információ >>

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.