Sajtóközleményeink

Megjelenés dátuma 2020.01.06

Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap

Fontos változások 2020 márciusától a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Eszközalapban.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy életbiztosítási szerződése megkötésekor a Groupama Biztosító Zrt-t választotta partneréül. Jelen tájékoztatónk után, amennyiben Ön továbbra is szeretné fenntartani Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalapjára a tőkevédelmet, úgy nincsen teendője.

A fent megnevezett szerződésre befizetett rendszeres díj a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Portfólióba került befektetésre. A Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Portfolió mögöttes eszközalapjának a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalapnak a lejárati hozama a Société Générale által kezelt Euro Premium Class A befektetési alap (Bloomberg kód: LSEUPRA LX Equity) teljesítményétől függ.

Ezúton is szeretnénk értesíteni, hogy a Société Générale Bank 2020.03.31-i hatállyal a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Eszközalap mögöttes befektetési alapját megváltoztatja, ezért a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap befektetési politikáját a biztosító 2020.03.31-i hatállyal módosítja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 107. §-ának figyelembevételével. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a módosítás a befektetési stratégiát és az eszközalap kockázati szintjét nem befolyásolja.

Tájékoztatjuk, amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, jelen értesítés megjelenésétől számított hatvan napig díjmentesen kérhet portfólióváltást a GB174 jelű Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás Különös Feltételeinek mindenkor hatályos mellékletében felkínált, tartam közben egyébként is választható portfóliók valamelyikébe. Ezt követően azonban a Generáció JÖVŐÉPÍTŐ Portfólió ismételten nem választható, tekintettel a Kiegészítő feltételek 11.§ (3) pontjában foglaltakra.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön él az előző bekezdésen ismertetett portfólióváltás lehetőségével az egyéni számlára vonatkozó tőkevédelem nem érvényesül, a biztosító az egyéni számlán nyilvántartott megtakarítási egységeket a piaci vételi árfolyamon értékeli, amely a védett vételi árfolyam értékénél kisebb is lehet.

A fentiek miatt a vonatkozó Kiegészítő Feltétel (A GB174 jelű Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás Különös Feltételeinek Kiegészítése a JÖVŐÉPÍTŐ tőkevédett portfóliókba kötött szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel) 15.§ szakaszát a biztosító 2020.03.31-i hatállyal az alábbiakban módosítja. Az eltéréseket tájékoztatásunkban figyelemfelhívásra alkalmas módon, félkövér betűtípussal jelöltük.

15.§ Lehetséges eszközösszetétel: Az eszközalap a vállalt egyedi tőkevédelem teljesítését biztosító, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott változó kamatozású Kötvénybe fektet. Az eszközalap indulásakor átmeneti, likviditási céllal 0-100% arányban, illetve a tartam során 0-10%-os arányban bankbetét, pénzpiaci jellegű befektetési alap jegye, illetve rövid lejáratú állampapír is szerepelhet a portfólióban. A fentieken kívül az eszközalap egyéb tranzakciókat nem köthet.

Befektetési politika: Az eszközalap célja, hogy a Theam Quant Equity Europe Income Defensive befektetési alap (Bloomberg kód: TQEECRA LX Equity) hozamából való részesedést tegye lehetővé a devizakockázat kizárásával, tőkevédelem mellett. A Theam Quant Equity Europe Income Defensive befektetési alap a legnagyobb európai vállalatok részvényeinek teljesítményét képezi le. Az alap kezelője a befektetési kockázatok csökkentésére korszerű kockázatkezelési módszert alkalmaz. Az esetleges nagyobb veszteségek elkerülésére érdekében a befektetési alap eladási opciókat vásárol, az eladási opciók díjait vételi opciók kiírásából fedezi, így a védelemnek tényleges költsége nincs. A végeredményként kapott befektetés védve van a nagyobb esésektől, cserében az emelkedési lehetőség is korlátozottabb, így összességében kedvező hozam/kockázat arányú befektetés érhető el. Az eszközalap zártvégű, 10 éves tartamra jön létre rendszeres megtakarítások számára. Az eszközalap befektetési egységeinek védett vételi árfolyama lejáratkor 21,9%-kal haladja meg a kockázatviselés kezdetekor aktuális értékét, ami 2%-os évesített hozamnak felel meg, figyelembe véve a befizetések eltérő időpontját. A biztosító haláleseti szolgáltatásakor a jelen Kiegészítő Feltételek 5.§-a alapján ígéri a befizetett biztosítási díjak összegét.

A JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalapot elsősorban a kockázatkerülő, stabil hozamra törekvő ügyfeleknek ajánlja a biztosító, akik hosszú távra szeretnének rendszeres befizetésekkel megtakarítani életbiztosítási védelem, illetve tőkevédelem mellett, és így hosszú távon kívánnak részesedni az eszközalap mögöttes befektetésének hozamából.

A Kötvény és az eszközalap piaci vételi árfolyama és lejáratkori hozama a Theam Quant Equity Europe Income Defensive befektetési alap tartam közbeni teljesítményétől függ a 13.§-ban részletezett lejárati hozamszámítás szerint.

A tartam során az eszközalap piaci kockázatnak van kitéve, aktuális piaci vételi árfolyama a Kötvény másodpiaci ármozgásaitól függ. Mint minden befektetés esetén, további kockázati tényezok is befolyásolhatják az eszközalap piaci árfolyamát (partnerkockázat, visszafizetési kockázat, földrajzi kockázat, országkockázat, politikai kockázat, likviditási kockázat).

A tartam végén várható hozam a kifizetéseket meghatározó befektetési alap jellege miatt a kockázatmentes befektetések hozamát meghaladó mértékű, de a befektetés hozama lejáratkor alacsonyabb is lehet a kockázatmentes befektetések hozamánál. A tartam során az eszközalap kockázata közepes, az eszközalap piaci árfolyama ingadozásokat mutathat.

Az eszközalap hozamát a befektetési politika, tehát a megvásárolt Kötvény kifizetései biztosítják. Az eszközalapra vonatkozó tőkevédelem csak akkor biztosított, ha az OTP Bank Nyrt., mint kibocsátó, illetve a BNP Paribas, mint közreműködő teljesíti fizetési kötelezettségeit, illetve nem áll elő fizetésképtelenségüket eredményező helyzet. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. vagy a BNP Paribas részben, vagy egészben nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, akkor a Kötvény kifizetései is meghiúsulhatnak, illetve késhetnek, így ebben a szélsőséges esetben a tőkevédelem nem feltétlenül biztosított. Ezen helyzetben a biztosító, amint a szükséges információk rendelkezésre állnak, levélben haladéktalanul értesíti ügyfeleit, és közli a visszafizetésre kerülő összeget és a visszafizetés várható időpontját. Az ezzel kapcsolatos befektetési kockázatot a szerződő viseli.

Számszerűsíthető kockázatok:

Piaci árváltozás kockázata: 2
Kamatkockázat: 3
Kibocsátói/hitelezési kockázat: 5
Devizaárfolyam-kockázat: 1

Egyéb kockázatok: Politikai tényezők; Nemzetközi hatások és külső befektetői megítélés; Infláció; Likviditási; Koncentrációs; Származékos ügyletek; Partnerek, Index kockázat.

Általános befektetési kockázat: 3

Ajánlott időtáv: 10 év.

Benchmark: Az eszközalap a speciális védelem és kifizetési képlet miatt nem rendelkezik benchmark-kal (külső piaci indexszel a teljesítmény összevetése céljából).

A fenti tájékoztatást változatlan tartalommal levélben, postai úton is eljuttatjuk minden olyan kedves Ügyfelünk részére, aki Generáció JÖVŐÉPÍTŐ befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződéssel rendelkezik a tájékoztatás időpontjában.

Amennyiben jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban további kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon bizalommal TeleCenterünkhöz a +36 1 467 3500 telefonszámon, illetve írásban az 1380 Budapest, Pf. 1049 levelezési címen és elektronikus úton a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is készséggel állunk szíves rendelkezésére.

Biztosítási szemle
Biztosítás helyett inkább azonnali juttatást kínálnak a cafeteria-keretben a munkaadók
Biztosítás helyett inkább pénzzé tehetõ vagy azonnal felhasználható juttatást kínálnak munkavállalóik számára a cafeteria-keretben a vállalatok - mondta Fata László független cafeteria-szakértõ az MTI...
Hitelbiztosítók: a magyar gazdaságnak egyre inkább szüksége van a keleti nyitásra és Ázsiára
A magyar vállalatoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy betagozódjanak a világkereskedelem átrendezõdésébe, és hogy részesüljenek Ázsia fejlõdésébõl, mondta az Atradius hitelbiztosító országigazgatója...
A Vienna Insurance Group 2016. elsõ három negyedévében növekedést ért el mind díjbevételben, mind nyereségben
A Vienna Insurance Group 2016 elsõ három negyedévében a terveknek megfelelõ üzleti növekedést ért el. A konszern díjbevétele 0,7 százalékkal nõtt. Ez a növekedés az egyszeri díjas életbiztosításoknál tanúsított...
Milliós KGFB díjak az MKB-nál - mire készül a biztosító?
A Totalcar.hu cikke szerint az MKB Biztosító Zrt. honlapján közzétett tarifatáblázat szerint a biztosító évi 1-2 millió forintra emeli a 2017-tõl érvényes KGFB díjakat, ez közel 90 ezer autóst érinthet....
biztositasiszemle.hu

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.