Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Nemzetközi Szállítmányozói Felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosításunk keretében átvállaljuk a szállítmányozási tevékenységből eredő, a megbízó számára fizetendő kártérítési összegek kifizetését a szállítmányozó helyett.

A Nemzetközi Szállítmányozói Felelősségbiztosítás által nyújtott biztosítási védelem a szállítmányozók árutovábbítási, árumozgatási, okmánykiállítási tevékenységére és egyéb mellékszolgáltatásaira terjed ki. Megkötését mindazon ügyfeleinknek ajánljuk, akik akár kizárólag, vagy akár a fuvarozói tevékenység mellett folytatnak szállítmányozási tevékenységet. Szolgáltatásunk az előre nem kalkulálható, és a vállalkozást sokszor igen megterhelő költségek visszaszorítása szempontjából alapvető fontosságú lehet.

Szolgáltatásunk

Biztosításunk keretében átvállaljuk a szállítmányozási tevékenységből eredő azon károk megtérítését, amelyeket a biztosított szállítmányozási tevékenységre vonatkozó szerződése alapján a magyar jog szabályai szerint megbízójának megfizetni tartozik. A kockázatvállalás a nemzetközileg elfogadott normák szerint történik. Kár esetén a fuvarokmányban szereplő adatokat tekintjük érvényesnek.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezete többek között az alábbi eseményekre terjed ki:

  • az árutovábbításhoz és a raktári szolgáltatáshoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység,
  • az áruk fizikai elveszése, károsodása, téves kiszolgáltatása és téves irányítása, valamint az ebből adódó következményi károk,
  • az áru indításában, fuvaroztatásában és kiszolgáltatásában bekövetkező késedelem,
  • az áru kiszolgáltatása a rendelkezésre jogosult utasításával ellentétben, különösen a B/L vagy más rendelkezésre jogosító okmányok bevonása nélkül,
  • bírságok, pénzbüntetések, vámok vagy hatósági elkobzás anyagi következményei,
  • az áruk kiszolgáltatásának elmulasztása, többlet vagy hiányos kiszolgáltatás,
  • beviteli jogszabályok megszegése.

A fentieken túl a feltételek szerint megtérítjük a kárelhárítási és mentési ráfordításokat, valamint a kármegállapítás költségeit is.

Kockázatviselés

Kockázatviselésünk nem egy dátumhoz, hanem egy meghatározott esemény bekövetkeztéhez kötődik: akkor kezdődik, amikor a szállítmányozó az adott szállítmányozási tevékenységre vonatkozó megbízást elfogadja, és végződik a megbízás teljesítésével.

Kombinált szerződés

Kiemelt szolgáltatásunkkal a szállításban résztvevő valamennyi érdekelt fél részére egy kombinált szerződés keretén belül nyújtunk szállítmánybiztosítási, árufuvarozói és szállítmányozói felelősségbiztosítási fedezetet.

Biztosítási díj

A biztosítási díj a szállítmányozói tevékenységből származó, kiszámlázott éves bruttó árbevétel meghatározott ezreléke vagy százaléka a szerződésben rögzített kártérítési limittől és forgalom nagyságától függően, de évente minimum 80.000 Ft.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.