Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás (CMR)

Biztosításunk a nemzetközi egyezményekkel harmonizálva a fuvarozók és szállítmányozók részére széleskörű védelmet nyújt az áruban keletkezett károkra a felvétel és a kiszolgáltatás közötti időszak alatt.

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítást minden olyan fuvarozó és szállítmányozó részére ajánljuk, akik nemzetközi közúti fuvarozási tevékenységet folytatnak. Biztosításunk a fuvarozó számára fedezetet nyújt a fuvarozás alatt, az ő kezelésében lévő árukban keletkezett károkra.

Szolgáltatásunk

Biztosításunk keretében átvállaljuk a fuvarozó felelősségéből eredő, vele szemben érvényesített azon károk megtérítését, amelyeket ő a magyar jog szabályai szerint és a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződés"-ről szóló nemzetközi egyezményben [(CMR) 1971. évi 3.sz. törvényerejű rendelet] meghatározottan a fuvaroztató feleknek megfizetni tartozik.

Megtérítjük mindazokat a nemzetközi fuvarozásból eredő közvetlen - az áruban keletkezett - károkat, amelyek a felvétel és a kiszolgáltatás közötti időszak alatt történtek.

Kár esetén a fuvarokmányban szereplő adatokat tekintjük érvényesnek.

Lényeges különbség a szállítmánybiztosítással szemben, hogy a kártérítés felső határa a sérült vagy hiányzó áru bruttó súlyának minden kilogrammja után maximum 8,33 SDR-nek megfelelő forint vagy deviza összeg.

Kockázatviselés

Kockázatviselésünk maximum a szerződésben meghatározott kártérítési limitösszeg nagyságáig terjed. Kockázatviselésünk kezdete nem egy dátumhoz, hanem egy meghatározott esemény bekövetkeztéhez kötődik, nevezetesen ahhoz a pillanathoz, amikor a fuvarozó az árut fuvarozás céljából a feladótól átveszi és akkor végződik, amikor azt a címzettnek kiszolgáltatja. Azaz biztosításunk a felvétel és a kiszolgáltatás közötti időszakot öleli fel, beleértve a szükségszerű várakozásokat és az esetlegesen szükséges átrakást is.

Biztosítási díj


A biztosítási időszakra (1 év) vonatkozó biztosítási díj vagy a biztosított fuvarozói tevékenységéből származó, könyvelt fuvardíjbevételének meghatározott %-a vagy járműszerelvényenkénti fix biztosítási díj, a szállításonkénti limit és forgalom nagyságától, ill. a területi hatálytól függően, de évente minimum 80 000 Ft.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.